Gynotex Soft-Tamponer är hygieniska och separat förpackade. Syftet med tampongen är att blockera livmodermunnen. Detta gör att sexuella aktiviteter är möjligt och hygieniskt. Gynotex Soft–Tamponger är bekväm för kvinnor i yrkeslivet likväl som för kvinnor som är aktiva idrottsutövare. Tampongen är dessutom väldigt användbar vid besök i bastu och poolbad. Det viktiga är att tapongen är rätt placerad.

Användar instruktion:

1 Tvätta händerna noggrant innan du börjar sätta in eller ta ut Gynotex Soft-Tampongen

2 Ta ut Gynotex Soft–Tampongen ur sin förpackning genom att riva upp förpackningen från toppen till botten.

3 Det lättaste sättet att föra in tampongen på är att placera ett ben på en stol (fig 2)

4 Placera långfingret I centrum på den platta sedan.

5 För sedan upp tapongen i slidan så att den har bra kontakt med livmodermunnen. (fig 3)

6 Det är möjligt att använda Gynotex Soft–Tamponger upp till åtta timmar. Trots detta är det rekommenderat att byta tampong efter fyra till sex timmar. (fig 4)

7 Tampongen tas ut genom att du använder pek – och långfingret i ett saxgrepp. Om det är svårt att få ut tampongen prova att sätta dig på hug och krysta lätt. Djupet på slidan minskar på så sätt. (fig 5)

8 Använd inte Gynotex Soft tamponger under graviditet utan att först konsultera läkare.

Varning
Använd endast Gynotex Soft –Tamponger en gång. Återanvändning kan ge allvarliga besvär.

N.B.
I sällsynta fall vid användning av tampong kan Toxic Shock Syndrome (TSS)uppstå. Om du får feber, illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, svimningsanfall eller kliande hudutslag bör du omedelbart kontakta läkare och informera denne att du har mens och använder tampong. Det är rekommenderat att avlägsna tampongen i förebyggande syfte. Toxic Shock Syndrome kan uppstå vid användning av alla typer av tamponger och det bästa sättet att undvika att drabbas av detta är att byta tampong regelbundet.